Индекси на строителната продукция през февруари 2015 година

По предварителни данни през февруари 2015 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.3% над равнището от предходния месец. През февруари 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 1.8%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: