Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, февруари 2015 година

Публикувано на: 30.03.2015 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2015 г. е с 0.7% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 1.2%. Общият индекс на цените на производител през февруари 2015 г. нараства с 1.4% в сравнение с предходния месец, а спрямо февруари 2014 г. намалява с 1.4%.
 
Прессъобщение