Индекси на строителната продукция през януари 2013 година

По предварителни данни през януари 2013 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3.8% над равнището от предходния месец.

Прессъобщение: 
Статистическа област: