Индекс на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2014 година

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2014 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: