Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2014 година

През 2014 г. коефициентът на безработица е 11.4%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 61.0%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: