Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2012 година

Публикувано на: 01.02.2013 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2012 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 992 жилищни сгради с 3 162 жилища, на 48 административни сгради/офиси и на 1 379 други сгради. Започнал е строежът на 601 жилищни сгради с 2 147 жилища в тях, на 20 административни сгради/офиси и на 531 други сгради.

Прессъобщение