Индекси на промишленото производство през януари 2015 година

По предварителни данни през януари 2015 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 2.0% в сравнение с декември 2014 година. През януари 2015 г. спрямо съответния месец на 2014 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 1.7%.
 
Прессъобщение: