Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2014 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 06.03.2015 - 15:47

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2014 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства също с 0.4%.

Прессъобщение