Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2014 г. и през 2014 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват растеж от 1.3% през четвъртото тримесечие на 2014 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: