Индекси на строителната продукция през ноември 2012 година

По предварителни данни на НСИ през ноември 2012 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.1% под равнището от предходния месец.

Прессъобщение: 
Статистическа област: