Индекси на строителната продукция през октомври 2012 година

По предварителни данни на НСИ през октомври 2012 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.2% над равнището от предходния месец.

Прессъобщение: 
Статистическа област: