Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2014 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 27.02.2015 - 11:00
По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2014 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2013 г. е регистрирано намаление при превозените товари от сухопътния и водния транспорт с 6.9%, докато извършената работа се увеличава с 0.3%. 
Спрямо съответния период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2014 г. както превозените пътници, така и извършената работа от пътническия транспорт бележат ръст, съответно с 1.3 и 7.0%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област