Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през третото тримесечие на 2012 година

През третото тримесечие на 2012 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 159 жилищни сгради с 2 715 жилища в тях, на 46 административни сгради/офиси и на 1 257 други сгради. Започнал е строежът на 660 жилищни сгради с 1 378 жилища в тях, на 26 административни сгради/офиси и на 588 други сгради.

Прессъобщение: