Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2014 година

Публикувано на: 16.02.2015 - 11:00
През четвъртото тримесечие на 2014 г. коефициентът на безработица е 10.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 61.4%.
 
Прессъобщение
Статистическа област