Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2014 година

През четвъртото тримесечие на 2014 г. коефициентът на безработица е 10.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 61.4%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: