Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2014 година (експресни оценки)

Публикувано на: 13.02.2015 - 14:35
Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2014 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.3%.
 
Прессъобщение
Статистическа област