Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2014 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2014 г. е 698. Спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. сградите са със 116 повече, или с 19.9%, докато новопостроените жилища в тях са с 5.4% по-малко.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: