Инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2014 година