Ключови показатели за България (към 30.12.2014 г.)