Премини към основното съдържание

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2014 година

Публикувано на: 29.12.2014 - 11:00
Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2014 г. са 270.8 хил., или с 10.5% над регистрираните през ноември 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 43.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 32.3%, и със служебна цел - 24.7%.  
През ноември 2014 г. посещенията на чужденци в България са 433.2 хил., или с 4.1% над нивото от ноември 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 34.6 и 6.8%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 14.0%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област