Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2011 година

Публикувано на: 01.02.2012 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2011 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 194 жилищни сгради с 2 945 жилища в тях, на 56 административни сгради/офиси и на 1 563 други сгради. Започнал е строежът на 640 жилищни сгради с 1 740 жилища в тях, на 28 административни сгради/офиси и на 670 други сгради.

Прессъобщение