Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2014 година