Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност през 2013 година