Основни резултати от изследването на информационното общество в предприятията през 2014 година

През 2014 г. делът на предприятията, които имат достъп до интернет, достига 91.4%, или с 2.3 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Информационно-комуникационните технологии са най-широко използвани в големите компании с 250 и повече заети лица, 99.5% от които имат достъп до интернет, докато в малките предприятия с 10 - 49 заети лица този относителен дял е 89.9%. Повече от половината предприятия с достъп до интернет (53.7%) поддържат своя уебстраница или уебсайт.

Прессъобщение: 
Статистическа област: