Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2014 година

Публикувано на: 12.12.2014 - 11:00

През 2014 година 56.7% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан растеж от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година. С 2.5 процентни пункта се увеличава относителният дял на лицата на възраст 16 - 74 навършени години, които използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично, а 21.3% от тях използват облачни услуги за съхранение или споделяне на файлове в интернет.

Прессъобщение
Статистическа област