Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2014 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни показват растеж от 1.5% на БВП през третото тримесечие на 2014 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2013 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: