Премини към основното съдържание

БВП - Производствен метод, разходи за крайно използване, метод на доходите, основни и детайлни данни - национално ниво (Тримесечни сезонно изгладени данни)