Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2014 година

През третото тримесечие на 2014 г. коефициентът на безработица е 10.8%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 62.8%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: