Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2014 година