Дейност на местата за настаняване през септември 2014 година

През септември 2014 г. в страната са функционирали 2 529 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 117.2 хил., а на леглата - 253.0 хиляди. В сравнение със септември 2013 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.9%, а на леглата в тях - с 1.8%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2014 г., е 2 241.2 хил., или с 6.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през септември 2014 г. достигат 102.4 млн. лв., или с 5.6% повече в сравнение със септември 2013 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: