Индекси на промишленото производство през септември 2014 година

По предварителни данни през септември 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.2% в сравнение с август 2014 година. През септември 2014 г. спрямо съответния месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 0.4%.
 
Прессъобщение: