Индекси на строителната продукция през февруари 2011 година

По предварителни данни на НСИ през февруари 2011 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.1% под нивото от предходния месец.

Прессъобщение: 
Статистическа област: