Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, септември 2014 година

Публикувано на: 30.10.2014 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2014 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 0.6%. Общият индекс на цените на производител през септември 2014 г. нараства с 0.3% в сравнение с предходния месец, а спрямо септември 2013 г. е регистрирано намаление от 0.2%.
 
Прессъобщение