Индекси на строителната продукция през януари 2011 година

По предварителни данни на НСИ през януари 2011 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, бележи намаление от 0.8% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: 
Статистическа област: