Индекси на пазарните цени на жилищата за третото тримесечие на 2014 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за третото тримесечие на 2014 г. спрямо второто тримесечие на 2014 г. е 99.9%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.1%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: