Научноизследователска и развойна дейност през 2013 година (предварителни данни)