Инфлация и индекси на потребителските цени за септември 2014 година