Дейност на местата за настаняване през август 2014 година

През август 2014 г. в страната са функционирали 2 923 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 130.8 хил., а на леглата - 292.2 хиляди. В сравнение с август 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.0%, а на леглата в тях - с 5.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2014 г., е 5 089.1 хил., или с 1.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през август 2014 г. достигат 239.7 млн. лв., или с 12.5% повече в сравнение с август 2013 година.  

Прессъобщение: 
Статистическа област: