Индекси на строителната продукция през октомври 2010 година

По предварителни данни на НСИ през октомври 2010 г. продукцията в сектор „Строителство”, изчислена въз основа на сезонно изгладени данни, бележи намаление с 0.1% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: 
Статистическа област: