Индекси на строителната продукция през август 2014 година

По предварителни данни през август 2014 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.6% под равнището от предходния месец. През август 2014 г. в сравнение със същия месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 0.3%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: