Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през третото тримесечие на 2010 година

През третото тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 311 жилищни сгради с 3 405 жилища в тях, на 56 административни сгради/офиси и на 1 213 други сгради. Стартирал е строежът на 757 жилищни сгради с 2 260 жилища в тях, на 29 административни сгради и на 514 други сгради.

Прессъобщение: