Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2014 година

Публикувано на: 30.09.2014 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2014 г. е с 0.1% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 1.0%. Общият индекс на цените на производител през август 2014 г. остава на равнището от предходния месец, а спрямо август 2013 г. е регистрирано намаление от 0.5%.

Прессъобщение