Индекси на строителната продукция през юли 2010 година

По предварителни данни на НСИ произведената строителна продукция през юли 2010 г. намалява с 19.9% в сравнение със същия месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 28.2%, докато при гражданското/инженерното строителство намалението е с 4.6%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: