Население и демографски процеси в област Русе през 2013 г.

Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Население и демографски процеси в област Русе през 2013 г.” (само на български език).
Изданието съдържа богата информация, свързана с демографските събития в област Русе през 2013 и последните десет години. Включени са данни за броя и структурата на населението по основни признаци; отразено е и неговото естествено и механично движение.
Информацията за естественото и механично движение на населението включва данни за регистрираните през 2013 и интервала 2004 - 2013 г. раждания, умирания, бракове, бракоразводи и миграция. Конструираните динамични редове дават възможност за задълбочено и професионално изследване на демографските процеси. Изчислени са основни показатели, характеризиращи раждаемостта, смъртността, брачността, бракоразводността, естествения и механичен прираст на населението на област Русе по общини.
 
Цена на електронното издание: 8.40 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• В НСИ, Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, ул. „Панайот Волов” № 2, София 1038
• В касата на ТСБ – Русе, ул. „Църковна независимост” № 16,
ет. 11, стая 7, тел: 082/811412 и 082/811428   
 
По банков път:
Банкова сметка на ТСБ – Русе
IBAN - BG42 UBBS 8002 3106 1139 08
BIC - UBBSBGSF
ОББ - клон Русе
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – СОФИЯ