Индекси на строителната продукция през юни 2010 година

По предварителни данни на НСИ произведената строителна продукция през юни 2010 г. намалява със 17.5% в сравнение със същия месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 26.2%, докато при гражданското/инженерното строителство намалението е с 1.4%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: