Индекси на строителната продукция през май 2010 година

По предварителни данни на НСИ, произведената строителна продукция през май 2010 г. намалява с 16.6% в сравнение със същия месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 25.2%, докато при гражданското/инженерното строителство намалението е с 0.4%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: