Индекси на строителната продукция през април 2010 година

По предварителни данни на НСИ, произведената строителна продукция през април 2010 г. намалява с 22.7% в сравнение със съответния месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 32.3%, докато при гражданското строителство има намаление от 3.7%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: