Индекси на промишленото производство през юли 2014 година

По предварителни данни през юли 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.2% в сравнение с юни 2014 година. През юли 2014 г. спрямо съответния месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 0.2%.
 
Прессъобщение: