Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първо тримесечие 2010 година

През първо тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 987 жилищни сгради, на 49 административни сгради/офиси и на 868 други сгради. Стартирал е строежът на 462 жилищни сгради, на 31 административни сгради и на 332 други сгради.

Прессъобщение: