Индекси на строителната продукция, март 2010 г.

По предварителни данни на НСИ общата строителна продукция през март 2010 г. е с 20.2% по-малко в сравнение със съответния месец на предходната година, докато в сравнение с месец февруари 2010 г. е регистрирано увеличение от 20.9%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: